Dopravní policie

Dopravní policie

Dopravní policisty, chcete-li „dopraváky“, potkáváte na každé silnici od okresky po dálnice. Tam všude je pro ně dost práce. Dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, kontrolují dodržování předpisů, a to nejenom, zda někdo překračuje povolenou rychlost, telefonuje či textuje za jízdy, ale dohlíží také na technický stav vozidel, dodržování sociálních předpisů v nákladní dopravě, přepravu nebezpečných věcí a provádí vážení vozidel.

Nemalou část jejich práce tvoří vyšetřování dopravních nehod, v horším případě těch se zraněním nebo úmrtím. U toho si příliš legrace opravdu neužijí, protože podle nejnovějších statistik průměrně každých 22 minut dojde na silnici ke zranění a každých 19 hodin vyhasne lidský život. Pokud vám to není lhostejné, dopravák je práce pro vás.

Nesmíme zapomenout na dopravní inženýry. Ti připravují stanoviska k umístění dopravních značek, uzavírek komunikací, výstavbě silnic a dálnic a realizaci dalších staveb, kde je třeba zajistit dopravní obslužnost.

Barvy dopravních policistů jsou bílá a žlutá, jezdí rychlými auty a užívají řadu moderních technických prostředků.

Kontaktní formulář