Požadujeme

Policistou, přesněji příslušníkem Policie České republiky, se může stát každý státní občan České republiky, který je starší 18 let. Předpoklady přijetí do služebního poměru jsou stanoveny v § 13 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

 • BEZÚHONNOST
  Zásadním požadavkem je bezúhonnost, která zjednodušeně znamená, že občan odsouzený trestním soudem se policistou stát nemůže. Drobný prohřešek z mladické nerozvážnosti však nemusí být nutně stopkou. Konkrétně to znamená, že občan ucházející se o práci policisty nesměl být v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro žádný úmyslný trestný čin nebo také v posledních 5 letech pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže toto jednání je v rozporu s požadavky kladenými na policistu.
   
 • VZDĚLÁNÍ
  Pro naprostou většinu policejních míst je vyžadována alespoň maturita. V menším počtu pak máme místa, na která postačuje výuční list, ale bez maturity se z nich posunout výše nedá. Po absolvování základní odborné přípravy takový policista může nastoupit na maturitní studium v resortní škole a potřebné vzdělání si doplnit.
   
 • OSOBNOSTNÍ, FYZICKÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

  Psychotesty, fyzičky a zdravotní prohlídka nejsou věci, kterých by se měl kdokoli bát. Je férové říct, že ne každý všemi prověrkami projde, ale také je třeba zdůraznit, že řada lidí se jich zbytečně obává.

  - Zjišťování osobnostní způsobilosti, tzv. psychotesty, mají za cíl ověřit vaše osobnostní předpoklady pro řádný výkon profese policisty. Tedy např. to, zda máte dostatečné rozumové předpoklady, dokážete zachovat klid v náročných situacích, nebo zda jste dostatečně vytrvalí a svědomití při plnění úkolů. Není třeba se obávat, že výsledkem této části bude doporučení na léčení se u psychiatra - výsledky slouží jen k posouzení osobnostní způsobilosti k výkonu služby.

  - Fyzické testy ověřují motorické, silové i vytrvalostní schopnosti uchazeče. Skládají se ze 4 disciplín a všechny jsou nastaveny tak, aby je i nesportovec po pár týdnech přiměřené přípravy mohl zvládnout. Policista nemusí být vrcholový atlet (samozřejmě může a budeme za ně rádi), jen potřebuje zvládnout koordinaci v různých situacích.

  - O zdravotní stav svého těla, stejně jako o svou fyzickou kondici, se každý z nás může do jisté míry postarat sám. Naším cílem pak je zjistit, zda je vaše tělo na policejní službu dostatečně připraveno. K tělesné kultuře patří také umělecké zkrášlování, zejména tetování, a to již prakticky od nepaměti. Jeho rozmach v běžné populaci se během posledních let přenesl i do policejního sboru. V současnosti není tetování policisty povoleno pouze na hlavě. Zároveň však žádné tetování nesmí být vulgární nebo svým významem dokonce směřovat k propagaci či projevu sympatie k hnutí potlačujícímu práva a svobody člověka.
   
 • OSTATNÍ PODMÍNKY
  Jednou ze základních hodnot Policie České republiky, které jsou uvedeny také v Etickém kodexu, je nestrannost a profesionalita. Proto se na policisty vztahují ještě některá další omezení, kterými jsou:
  - nebýt členem žádné politické strany nebo politického hnutí
  - nebýt členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost
  - nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost, kromě zákonných výjimek
   
 •   Co za to dostanete?

Kontaktní formulář