Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče

Cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Toto prověřování je organizováno formou testů před komisí, která uchazeče hodnotí v kategoriích „splnil“ nebo „nesplnil“ podmínky fyzické způsobilosti k přijetí. Na testy tělesné zdatnosti je nutné se dostavit v odpovídajícím sportovním oděvu a obuvi.

Uchazeči v rámci přijímacího řízení absolvují čtyři povinné disciplíny. Nadstandardní výkon v jedné disciplíně není důvodem zproštění od absolvování jiné disciplíny. Bodově jsou hodnoceny cviky provedené správně a stanoveným způsobem. Pro splnění kritérií je nutné v každém testu získat minimálně 4 body a v celkovém součtu minimálně 36 bodů. V následujícím textu jsou popsány jednotlivé testy s uvedením příkladů bodů.
 

  • ČLUNKOVÝ BĚH 4 X 10M

Běh se provádí mezi dvěma metami vzdálenými 10 metrů. Startuje se vedle mety č. 1 a běží se šikmo mezi metami k metě č. 2, která se obíhá. Stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotyk mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas.

Body

Výkon

Body

Výkon

1

16,0

11

11,4

2

15,5

12

11,2

3

15,0

13

11,0

4

14,5

14

10,8

5

14,0

15

10,5

6

13,4

16

10,3

7

12,8

17

10,1

8

12,3

18

9,8

9

11,9

19

9,6

10

11,6

20

9,4


 

  • KLIKY

Leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem tak, aby špičky prstů byly v úrovni ramen. Dopnutím paží v loktech vzpor. Zpět se pokračuje pokrčením paží v loktech lehkým dotekem hrudníku o podložku a zpět do kliku. Trup je při celém cvičení zpříma, pánev se nevysazuje, ani neprohýbá.

Body

Výkon

Body

Výkon

1

12

11

32

2

14

12

34

3

16

13

36

4

18

14

38

5

20

15

40

6

22

16

41

7

24

17

43

8

26

18

45

9

28

19

47

10

30

20

49


 

  • CELOMOTORICKÝ TEST

Při tomto testu jde o co největší počet provedených cviků v době 2 minut. Popis cviku: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.

Body

Výkon

Body

Výkon

1

12

11

32

2

14

12

34

3

16

13

36

4

18

14

38

5

20

15

40

6

22

16

41

7

24

17

43

8

26

18

45

9

28

19

47

10

30

20

49


 

  • BĚH NA 1000 METRŮ

Úkolem je uběhnout uvedenou vzdálenost v co nejkratším čase. Ověřuje se střednědobá vytrvalost.

Body

Výkon

Body

Výkon

1

6:00

11

4:00

2

5:45

12

3:50

3

5:30

13

3:40

4

5:15

14

3:30

5

5:00

15

3:20

6

4:50

16

3:10

7

4:40

17

3:05

8

4:30

18

3:00

9

4:20

19

2:55

10

4:10

20

2:50