Prohlášení o přístupnosti

  1. Prohlášení o přístupnosti
  2. Informace o cookies a jejich nastavení
  3. Informace o zpracování osobních údajů

Podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, Vás informujeme, že Vaše osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou zpracovávány automatizovaně za účelem možnosti Vašeho kontaktování Policií České republiky s ohledem na Váš zájem o služební poměr u Policie České republiky (dále jen „policie“).

Správcem osobních údajů je odbor personální Policejního prezidia České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, e-mail: pp.person@pcr.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je plk. JUDr. Ladislav Adámek, adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (P.O.BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7, e-mail: pp.sou@pcr.cz,

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, místo požadovaného služebního působiště a požadované zaměření služební činnosti) budou policií zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a budou použity pouze pro kontaktování Vaší osoby v návaznosti na Vámi vyplněný kontaktní formulář. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, příjemcem je příslušný pracovník personálního pracoviště.

Vaše osobní údaje budou po 40 dnech automatizovaně vymazány.