Prohlášení o přístupnosti

Policie České republiky se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.policie.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://nabor.policie.cz/


Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže


Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Kritérium 1.1.1 Netextový obsah)
  • Některá formulářová pole neobsahují popisek (Kritérium 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy)
  • Zobrazení stránky není optimalizováno pro všechny druhy zařízení (Kritérium 1.4.10 Přeformátování (reflow))
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku (Kritérium 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu))
  • Některé stránky nemají uveden primární jazyk dokumentu (Kritérium 3.1.1 Jazyk stránky)

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek během roku 2022.
 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 27. 6. 2022

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem vnitra.


Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail webmaster@pcr.cz.


Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.cz