Ochranná služba

Ochranná služba

Ochranná služba je specializovaný policejní útvar, jehož hlavním posláním je poskytovat ochranu chráněným osobám. Týká se to ústavních činitelů, mezi které patří předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu a někteří ministři, ale také osob chráněných podle mezinárodních dohod během jejich pobytu v České republice. Těmi mohou být předsedové vlád nebo prezidenti jiných států, ale například také papež nebo dalajláma. Dalším úkolem útvaru je ochrana diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidencí velvyslanců) a objektů zvláštního významu – Úřadu vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu, Ústavního soudu a některých ministerstev.

Policisté z Ochranné služby zpravidla slouží v Praze, ale pohybují se po celé republice. Komplexní zajištění ochrany se neobejde bez vlastní pořádkové jednotky, pyrotechniků a dalších specialistů. Jejich společné heslo zní: „Ad Omnia Paratus“. Na vše připraven. Jestli jste připraveni, můžete být jejich novými kolegy.

Kontaktní formulář